bolszewia


bolszewia
bolszewia {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIb, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'z pogardą o koncepcji politycznej i systemie rządów bolszewickich': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mam dla pana J. K. wiele podziwu i wiele szacunku za niezłomną walkę z gospodarczą i socjotechniczną bolszewią. (NCz) {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.